Dodany przez
w kategorii: Bez kategorii

Studenci WIiTCh mają możliwości wyjazdu do uczelni zagranicznych na studia częściowe w semestrze letnim 2018/19. Swoje kandydatury można zgłaszać na wyjazdy na następujące uczelnie:
Xi’an Technological University (studia II stopnia):
http://dwm.pk.edu.pl/studia-czesciowe-na-xian-technological-university/
Tianjin Polytechnic University:
http://dwm.pk.edu.pl/4531-2/
Kitami Institute Of Technology:
http://dwm.pk.edu.pl/wymiana-studencka-z-kitami-institute-of-technology/

Więcej informacji można uzyskać u Pani Małgorzaty Paiak w Dziale Współpracy Międzynarodowej
Politechniki Krakowskiej.