Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Studenci

W związku z nasilającą się sytuacją epidemiczną termin rozpoczęcia stacjonarnych zajęć laboratoryjnych zostaje przesunięty z 19 października 2020 r. na 2 listopada 2020 r. z zastrzeżeniem, że w zależności od sytuacji może ulec przedłużeniu. W tym czasie zajęcia te będą odbywać się w systemie zdalnym (np. omówienie teoretyczne zaplanowanych ćwiczeń itp.).

Decyzja powyższa nie dotyczy realizacji części doświadczalnej prac dyplomowych tzn. laboratoria dyplomowe mają być nadal realizowane.