Rejestracja nowego Absolwenta - etap pierwszy


Dane Podstawowe - Publikowane:

pole wymagane

pole wymagane

pole wymagane

* o ile uległo zmianie


Dane Adresowe (kontaktowe) - Niepublikowane w serwisie www:

pole wymagane

pole wymagane

pole wymagane

pole wymagane

pole wymagane: wpisz jeden poprawny adres emailowy


Dane Organizacyjne:

Wyrażam zgode na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych:    Tak    Nie 

Chcę otrzymywać informacje o zjazdach i spotkaniach:    Tak    Nie 

Wyrażam zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska z czasów studiów na liście zgłoszonych kandydatów:    TAK    Nie