Szanowni Państwu,

w oparciu o zgłoszenia Pracowników i Studentów wprowadzono do planu kilka poprawek obejmujących korektę ilości grup studenckich, zmiany numerów sal, zmiany obsady zajęć, a w niektórych przypadkach zmianę terminu zajęć. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w arkuszu Changelog pliku z planem dostępnego do pobrania w zakładce Dla studentów/Do pobrania/Podziały godzin.

Harmonogram obowiązuje od poniedziałku 9 marca 2020.

Jest to ostateczna wersja planu zajęć obowiązująca do końca semestru letniego. Poza przypadkami losowymi (np. długotrwała choroba wykładowcy) nie ma możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian. 

Z poważaniem Tomasz Lubera