Szanowni Państwo,

w przeciągu minionego tygodnia, w oparciu o zgłoszenia Pracowników i Studentów, do planu wprowadzono szereg modyfikacji (głównie zmiany sali lub prowadzącego, czasami zmiany terminu zajęć). Najwięcej modyfikacji zaszło w planie grupy 40B1 i 41B1. Szczegółowa lista zmian dostępna jest w arkuszu Changelog pliku z planem do pobrania ze strony Wydziału (zakładka Studenci/Do pobrania) lub bezpośrednio tutaj.

Plan w zaktualizowanej wersji obowiązuje od poniedziałku 14 października 2019.

Ewentualne wnioski o dokonanie zmian w planie (również zajęć z II połowy semestru) można zgłaszać do mnie osobiście lub mailowo najpóźniej do piątku 18 października 2019 do godziny 8.00. Po tym terminie plan uzyska status wersji ostatecznej bez możliwości edycji. Zgodnie z decyzją Dziekana ds. studenckich, dr. inż. Piotra Suryło, termin odbywania się zajęć musi być zgodny z harmonogramem.

Z poważaniem Tomasz Lubera