Centrum Ewaluacji i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEAPP UJ) prowadzi badanie „Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów”, które służy poznaniu opinii studentek i studentów na temat pomocy materialnej na uczelniach wyższych. DO UDZIAŁU W BADANIACH ZAPRASZAMY STUDENTKI I STUDENTÓW, KTÓRZY W ROKU AKADEMICKIM
2018/2019 LUB/I 2019/2020 WNIOSKOWALI O STYPENDIUM SOCJALNE, NA UCZELNI, W KTÓREJ STUDIUJĄ. Nie liczy się skutek złożenia wniosku (uzyskanie stypendium lub nie), ale sam fakt uczestniczenia w procedurze wnioskowania. Badanie polega na przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej, która będzie trwała od 45 do 60 minut. Badanie będzie mieć charakter anonimowy (udzielone odpowiedzi nie będą mogły być powiązane z danymi osobowymi badanej lub badanego), a uzyskane dane posłużą wyłącznie do celów naukowych. Dla osób biorących udział w badaniu przewidziany jest bon o wartości 50 zł, który można zrealizować w każdym salonie Empik na dowolnie wybrany produkt. Osoby wyrażające chęć udziału w badaniu proszone są o kontakt na adres
e-mail: daria.wojcik@student.uj.edu.pl