Dodany przez
w kategorii: Pracownicy

Szanowni Państwo przypominam, że promotorzy mają obowiązek sprawdzenia ostatecznej wersji prac wprowadzonych do systemu ASAP przez dyplomantów, w tym również danych informacyjnych dotyczących pracy, pod kątem zgodności z wymogami formalnymi i zatwierdzonym tytułem pracy. Sprawdzenie to musi mieć miejsce po wprowadzeniu pracy przez studenta a przed skierowaniem jej do weryfikacji antyplagiatowej. Sprawdzeniu podlegają również dane dotyczące pracy ujęte w raporcie generowanym przez ASAP.  – Przeczytaj dodatkowe ważne informacje.

Instrukcje obsługi ASAP i czynności wykonywanych przez promotorów, recenzentów i studentów dostępne są po zalogowaniu się do systemu ASAP. Proszę o zapoznanie się z tymi dokumentami oraz informacjami dostępnymi na stronie ASAP. Przyspieszy to obieg dokumentów i usprawni kompletowanie dokumentów niezbędnych do obrony pracy dyplomowej.