Aktualności
strona  1  z  39
Habilitacje
strona  1  z  11
Doktoraty
strona  1  z  13
Profesury
Strategia

Na wydziale prowadzone są badania w kierunkach technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa oraz chemia. Rozwijane są również nowe obszary badawcze obejmujące biotechnologię przemysłową oraz nanotechnologię.

Badania prowadzone są w ramach jednostek podstawowych:

C-1 Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej
C-2 Katedra Chemii i Technologii Organicznej
C-3 Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
C-4 Katedra Chemii i Technologii Polimerów
C-5 Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej
C-6 Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Prowadzone na WIiTCh prace obejmują:

  • rozwój technologii energooszczędnych, w tym badania nad wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, zagospodarowaniem odpadów,
  • rozwój technologii wykorzystujących surowce odnawialne,
  • badania z zakresu bioremediacji środowiska naturalnego,
  • rozwój procesów wytwarzania szerokiej gamy nanomateriałów oraz ich kompozytów,
  • otrzymywanie układów dyspersyjnych, w tym do kontrolowanego transportu leków,
  • opracowanie nowych receptur produktów kosmetycznych,
  • badania z zakresu modelowania procesów i reaktorów chemicznych oraz mikrobiologicznych,
  • badania nad syntezą w reaktorach mikrofalowych.