Dodany przez
w kategorii: Studenci

Zaliczenie z Bezpieczeństwa Technicznego odbędzie się 6 września w sali 202 o godzinie 13:00.  Z kolei zaliczenie z przedmiotu Zagrożenia Ekologiczne, BHP i Ergonomia, pół godziny później o godzinie 13:30.