W związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata
2018-2022”, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są BEZPŁATNE WARSZTATY dla studentów Politechniki Krakowskiej. Są one skierowane do studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia.

Warunkiem udziału w projekcie jest:
– posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej i posiadanie wpisu co najmniej na czwarty semestr studiów I stopnia lub na pierwszy
semestr II stopnia,
– dostarczenie do Sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z semestru (w tym przypadku letniego, roku akademickiego 2018/2019)

W październiku zostały zaplanowane następujące warsztaty:
– sztuka negocjacji WIN-WIN (6h); termin: 17.10.2019 r. (czwartek), 15.00 – 19.30
– warsztat z zakładania firmy (8h); termin: 19.10.2019 r. (sobota), 9.00 – 15.00
– warsztat z tworzenia biznesplanu (16 h); termin 21 i 22.10.2019 r. (pon. i wtorek), 14.00 – 20.00
– zarządzanie zespołem (6h); termin 26.10.2019 r. (sobota), 9.00 – 13.30
– warsztaty z autoprezentacji i wystąpień publicznych (6h); termin: 29.10.2019 r. (wtorek), 15.00 – 19.30
– zarządzanie zespołem (6h); termin: 30.10.2019 r. (środa), 15.00 – 19.30
– sztuka negocjacji WIN-WIN (6h); termin: 04.11.2019 r. (poniedziałek), 15.00 – 19.30

Uczestnicy warsztatów otrzymują stosowne zaświadczenia o udziale.

Udział w warsztatach nie wpływa na możliwość udziału w pozostałych szkoleniach w ramach projektu.
Można wziąć udział w więcej niż jednym warsztacie.

Formularze zgłoszeń dostępne są na stronie www.cj.pk.edu.pl w zakładce POWER PK XXI 2.0

Terminy warsztatów IV kwartał 2019 r. w formie pliku pdf

W przypadku pytań, należy kontaktować się z Panią Mirelą Motyką z Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel. 12 628 34 47
www.cj.pk.edu.pl