Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Pracownicy, Studenci

Od 1 sierpnia do 30 września 2017 r. z przyczyn technicznych nie będzie dostępna sala 010 w Działowni. W związku z powyższym proszę nie planować w tej sali egzaminów, zaliczeń oraz innych zajęć dydaktycznych podczas sesji poprawkowej.