Szanowni Państwo,

zajęcia organizacyjne w ramach laboratoriów Chemii fizycznej dla wszystkich grup Technologii Chemicznej i Biotechnologii odbędą się zgodnie z harmonogramem (zajęcia organizacyjne z innych laboratoriów zaplanowanych w tym samym terminie odbędą się po zakończeniu zajęć z Chemii fizycznej). 

Obecność na zajęciach organizacyjnych jest obowiązkowa! Niezapisanie się do grupy laboratoryjnej w dniu zajęć organizacyjnych (osobiście lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności przez przedstawiciela) jest równoważne z niezaliczeniem laboratoriów.

Regularne zajęcia laboratoryjne rozpoczynają się w marcu.

Z poważaniem Tomasz Lubera