Dodany przez
w kategorii: Studenci

Zajęcia rozpoczną się od drugiego tygodnia zajęć (a więc od 09.10.) dla poszczególnych grup wg planu zajęć.
Na pierwsze zajęcia w poszczególnych dniach o godz. 9.15 przychodzą wszyscy studenci danej grupy dziekańskiej – zostanie wtedy dokonany podział na podgrupy laboratoryjne oraz omówione zostaną zagadnienia dotyczące spraw organizacyjnych oraz szkolenie BHP.
Na pierwsze zajęcia powinny zgłosić się również osoby powtarzające semestr w celu ustalenia z osobami prowadzącymi warunków przepisania oceny z lat ubiegłych.