Dodany przez
w kategorii: Studenci

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej dla studentów grup 20B1 i 21B1 rozpoczynają się dn. 05 października 2016 r. Na pierwsze zajęcia powinny zgłosić się wszystkie osoby, które zdały egzamin z chemii organicznej, lub będą ubiegać się o przepisanie oceny. Zostanie wtedy dokonany podział na osoby, które będą uczestniczyć w zajęciach w I lub II połowie semestru.