Dodany przez
w kategorii: Studenci

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej dla studentów grup 20T1 – 23T1 rozpoczną się w II tygodniu zajęć (czyli 11, 12 i 13 października dla poszczególnych grup dziekańskich wg planu zajęć).