Dodany przez
w kategorii: Studenci

Informujemy, że ćwiczenia laboratoryjne z Inżynierii chemicznej rozpoczynają się 10.10.2017 r. (wtorek) o godz. 9.15 w sali 202 wprowadzeniem dla wszystkich grup dziekańskich III r. połączonym z obowiązkowym szkoleniem BHP oraz podziałem na podgrupy laboratoryjne. Obecność obowiązkowa z uwagi na konieczność potwierdzenia własnoręcznym podpisem faktu zapoznania się z regulaminem laboratorium.  Osoby nieobecne w w/w terminie nie będą dopuszczone do odbywania zajęć laboratoryjnych.