Osoby zainteresowane stażem w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie realizowanym w ramach projektu „Czas na staż”, serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne z przedstawicielem Instytutu dr Jarosław Frydel w dniu 23 maja br. (czwartek) na godz. 12-tą (do lab. 426) w celu ustalenia terminów staży i tematów badawczych, które realizowaliby Państwo podczas stażu.