Ze względu na możliwość dofinansowania dodatkowych mobilności w ramach programu Erasmus „+” – wyjazdy na praktyki, przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja na WIiTCh. Wyjazdy powinny się odbyć w wakacje 2019 roku i zakończyć się nie później niż 30.09.2019 roku (dwa pełne miesiące). Szczegóły nt. zasad wyjazdów i sposobu ustalania listy rankingowej są na stronie wydziałowej:  https://www.chemia.pk.edu.pl/erasmus-wspolpraca-miedzynarodowa-studenci-pk/ gdzie w plikach umieszczono odpowiednie dokumenty do wypełnienia.

O wyjazd mogą się starać studenci wszystkich specjalności WIiTCh studiów I, II oraz III stopnia, w tym również studenci tuż przed planowanymi obronami – wyjazd odbędzie się wówczas ze statusem absolwenta.

Zainteresowanych zachęcam do składania podań wyłącznie drogą elektroniczną (erasmus@chemia.pk.edu.pl) do godziny 9:00 rano dnia 26 kwietnia 2019. Wypełniony Kwestionariusz 2, wraz ze skanem potwierdzającym przytaczane osiągnięcia czy też certyfikaty językowe (w tytule pliku lub archiwum proszę dopisać swoje nazwisko).

Serdecznie zachęcam i życzę powodzenia – dr hab inż. E.Skrzyńska – Koordynator ds Programu Erasmus, pok. 633