Spotkanie organizacyjne dotyczące laboratorium z chemii fizycznej dla wszystkich grup technologicznych II roku (oraz osób, które powtarzają przedmiot) odbędzie się 4 października (czwartek) o godzinie 14.30 w sali 202. Obecność obowiązkowa w związku z koniecznością podziału na zespoły laboratoryjne. Przewidywany czas trwania spotkania 1,5h.