Dodany przez
w kategorii: Studenci

Egzamin końcowy z języka angielskiego dla studentów WIiTCh odbędzie się 27 września o godz. 9:00 w salach 202 i 402 (w budynku WIiTCh).

Sale i składy komisji egzaminacyjnych na egzamin ustny zostaną podane w późniejszym terminie.

Na listy egzaminacyjne należy wpisać się w terminie do 14 września, z tym że:
· studenci II roku kończący lektorat zapisują się na egzamin u swoich lektorów,
· studenci, którzy ukończyli lektorat w poprzednich latach, zapisują się na egzamin osobiście w bibliotece Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (p. 129,  w godz. 9:00 – 13:00).