Dodany przez
w kategorii: Studenci

Egzamin lektoratowy z języka angielskiego odbędzie się w dniu 24.11 (piątek): część ustna w godzinach 11:00 – 13:00 w salach SJO, natomiast część pisemna od godziny 13:15 – 14:45 w sali 3 na WIiTCH.
Na egzamin można się zapisać w sekretariacie/bibliotece SJO, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2017 r.