Dodany przez
w kategorii: Studenci

Egzamin polektoratowy dla zapisanych studentów WIiTCh odbędzie się 23.11. 2018 r. (piątek) wg następującego porządku:

12:30-13:45 – egzamin ustny (w parach):

– Komisja nr 1 – s. 136 SPNJO, studenci o nazwiskach B-Koł;
– Komisja nr 2 – s. 135 WIITCH, studenci o nazwiskach Kow-No.O;
– Komisja nr 3 – s. 139 SPNJO, studenci o nazwiskach No.Ż-So;
– Komisja nr 4 – s. 151 SPNJO, studenci o nazwiskach St-W.

14:00 – egzamin pisemny – s. 202 WIITCH