Egzamin z chemii organicznej (III termin) dla studentów kierunku Technologia chemiczna odbędzie się dn. 12 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali 35.

Proszę przynieść po 2-3 kartki papieru kancelaryjnego oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.