Zaliczenie z przedmiotu „Metody badania związków chemicznych” dla grup: 30I110B2 odbędzie się 28-06-2019 o godzinie 11:00 w sali 0/19.

Egzamin z przedmiotu „Metody badania związków chemicznych” dla grup: 30T1 oraz 31T1 odbędzie się 28-06-2019 o godzinie 11:00 w sali 202.

Egzamin z przedmiotu „Metody badania związków chemicznych” dla grup: 34T1 oraz 35T1 odbędzie się 28-06-2019 o godzinie 11:00 w sali 402.

Egzamin z przedmiotu „Metody badania związków chemicznych” dla osób, które nie zaliczyły w zeszłym roku odbędzie się 28-06-2019 o godzinie 11:00 w sali 202.