Koordynator Erasmusa na WIiTCH / Erasmus Coordinator at Faculty of Chemical Engineering and Technology
dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Polska

budynek WIiTCh (WIiTCh building)
pok. 631 (room 631)
tel. +48 12 628 21 11
E-mail:  izabela.czekaj@pk.edu.pl

Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej – wejście główne
(Faculty of Chemical Engineering and Technology building – main entrance)


Dział Współpracy Międzynarodowej – Sekcja Programu Erasmus / International Cooperation – Erasmus+ Programme
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Polska

Tel: +48 12 628 25 12
Fax: +48 12 628 25 04
E-mail:  erasmus@pk.edu.pl
www.erasmus.pk.edu.pl

Budynek Główny WIL, pokój 33
(Faculty of Civil Engineering main building, room 33, 1st floor)

 


Dział współpracy Międzynarodowej / International Relations Office
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Polska

tel.: +48 12 628 25 22, +48 12 628 30 44, +48 12 628 20 09
E-mail: bwm@pk.edu.pl
http://www.en.bwm.pk.edu.pl/

Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej – wejście od ul. Szlak 44
(Faculty of Chemical Engineering and Technology building, entrance from Szlak street No. 44)