Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Pracownicy, Studenci

Dziekan WIiTCh we współpracy z Krakowskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zapraszają w dniach 8-9 maj na wycieczkę studyjną do muzeum materiałów wybuchowych Exploseum w Bydgoszczy. Wycieczka obejmuje wizytację dawnej instalacji produkcji nitrogliceryny, zlokalizowanej na terenie zlikwidowanych zakładów ZACHEM Bydgoszcz.

W drugiej części wycieczki przewidywana jest wizytacja spalarni odpadów medycznych w Bydgoszczy, jednego z najnowocześniejszych instalacji tego typu, zaprojektowanej i wybudowanej wyłącznie przez polskich inżynierów i polskie firmy.

Koszt wycieczki to 13 zł bilet wstępu do Exploseum oraz koszty noclegu, który planujemy w schronisku młodzieżowym. Do udziału w wycieczce zapraszamy w pierwszej kolejności studentów I-III stopnia oraz członków SITPChem, a w miarę wolnych miejsc wszystkich pracowników Wydziału.