Dodany przez
w kategorii:

Platforma Moodle znajduje się poza infrastrukturą sieciową Wydziału. W sprawach problemów z logowaniem proszę kontaktować się z administratorami platformy ELF: mgr inż. Wilhelmem Okarmusem (wewn. 28-31) lub inż. Radosławem Tomasikiem (wewn. 25-84).