Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Pracownicy

Dziekan WIiTCh ogłasza nabór wniosków na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 30.07.2019 w sekretariacie WIiTCh.

Poniżej regulamin oraz formularz wniosku:

Zasady podzialu dotacji DSM – tryb WIiTCh – 2019

2019_DS-M_Szablon_wniosku