W związku z  sytuacją epidemiczną wszystkie formy zajęć prowadzone będą w formie zdalnej. Niezależnie od tego od 15 stycznia 2021 r. zostanie uruchomiony przez kierowników jednostek skumulowany pakiet zajęć laboratoryjnych niezbędnych do realizacji efektów uczenia się. Termin ten może nie zostać dochowany tylko i wyłącznie w przypadku zamknięcia uczelni na podstawie państwowego aktu prawnego.

Decyzja powyższa nie dotyczy zajęć prowadzonych ze studentami ostatniego semestru, realizacji prac dyplomowych oraz doktorantów.