Uprzejmie informuję,  że w odpowiedzi na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIiTCh Dziekan – prof.dr hab.inż. Dariusz Bogdał ustanowił godziny dziekańskie w dniu 4 maja 2018 r.
Jednocześnie informuję, że odwołane zajęcia muszą zostać odrobione.