W związku z Zarządzeniem nr 23 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań  mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że decyzją Dziekana Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK prof. dr hab. inż. Dariusza Bogdała, dziekanat i administracja Wydziału przyjmuje strony  w godzinach od 09.00 do 13.00.
Jednocześnie zwracamy uwagę na  ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników. Załatwianie spraw odbywa się z użyciem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.