Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Studenci

Wszystkich studentów informujemy że dostępny jest plan zajęć na semestr zimowy roku akad. 2018/19.

Objaśnienia do harmonogramu.
1. Oznaczenia (I) i (II) przy nazwach dni tygodnia symbolizują połowy semestru.
2. Każda kratka odpowiada 15 minutom.
3. Godziny umieszczone po lewej stronie oznaczają początki kolejnych 15 minutowych okresów, przykładowo zajęcia umieszczone w kratkach od oznaczonej 15:00 do oznaczonej 15:30 trwają od 15:00 do 15:45.

Litery „A”, „B”, „C” przy numerach poszczególnych grup sygnalizują konieczność podzielenia się (w porozumieniem z prowadzącymi poszczególne zajęcia) na podgrupy stosownie do ich typu:

  • w przypadku zajęć laboratoryjnych na podgrupy o liczebności maksymalnie 12 osób,
  • w przypadku zajęć projektowych na podgrupy o liczebności maksymalnie 18 osób,
  • w przypadku zajęć komputerowych na podgrupy o liczebności maksymalnie 15 osób,
  • w przypadku zajęć komputerowych prowadzonych w salach Instytutu Informatyki (numery rozpoczynające się od II) na podgrupy o liczebności maksymalnie 18 osób.