Dodany przez
w kategorii: Technologia chemiczna

W załączonym poniżej pliku znajduje się podział na podgrupy dla przedmiotu „Techniki komputerowe w technologii i inżynierii chemicznej” dla kierunku „Technologia chemiczna”

PLIK