strona  1  z  3

Links, downloads and information:

Studia realizowane są w ramach projektu nr POWR.03.03.00-00-M070/16 pn. „Międzynarodowy program kształcenia Innowacyjne Technologie Chemiczne” dofinansowanego z Funduszy Europejskich

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb