Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Pracownicy, Studenci

Przekazuję Państwu zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie”

Chciałabym serdecznie zaprosić na  II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie” która odbędzie się 9 czerwca 2017 roku w Lublinie. Wydarzenie skierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pasjonatów tematu.

Celem Konferencji jest umożliwienie uczestnikom przedstawienia interesujących zagadnień z dziedziny chromatografii uzyskanych w ramach realizacji własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz prac przeglądowych autorów.

Chromatografia znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Stanowi nie tylko kluczowy element metodyki wielu badań naukowych ale również narzędzie do monitorowania stanu środowiska, analizy składu produktów spożywczych czy produkcji czystych związków w przemyśle farmaceutycznych i chemicznym. Ogrom technik chromatycznych oraz mnogość ich zastosowań nasuwa konieczność stworzenia ogólnopolskiego forum, na którym specjaliści z różnych branż będą mieli możliwość wymiany swojej wiedzy i doświadczeń.

Jesteśmy otwarci na propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Interesują nas zarówno prace, których punktem centralnym są metody chromatograficznego rozdziału cząstek, ale także referaty omawiające wyniki uzyskane przy zastosowaniu powyższych metod.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego, prezentacji posteru naukowego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

Aby uzyskać status uczestnika należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja uczestnictwa trwa do 12 maja 2017 r.

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na:
http://www.chromatograficzna.pl/

Dziękuję za zapoznanie się z wiadomością, mam nadzieję, że okazała się interesująca. Jednoczesne proszę o przekazanie informacji o Konferencji współpracownikom, w tym także studentom i doktorantom, których zainteresowania badawcze pokrywają się z wyżej wymienioną tematyką.

Z poważaniem,
Edyta Bajek
Komitet Organizacyjny Konferencji