Poniżej przedstawiam II terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia

specjalność LTO : 12.02.2019,

specjalność  TP:  13.02.2019,

specjalność  APIS:  14.02.2019,

specjalność CTK:   12.02.2019,

specjalność IPT i IOZE :  13.02.2019,

 Biotechnologia : 12.02.2019,