Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum oraz Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie mają zaszczyt zaprosić na III edycję Konferencji

„Komunikowanie się u kresu życia”
– otwarta konferencja naukowa

17 października 2017 roku o godzinie 9:00 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie odbędzie się III edycja konferencji naukowej Opieka Paliatywna i Hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat – w tym roku pod hasłem „Komunikowanie się u kresu życia”.

Konferencja ma charakter otwarty, udział w niej jest bezpłatny. Skierowana jest do naukowców, ekspertów, praktyków, lekarzy, doktorantów, studentów, wolontariuszy, organizacji społecznych i pozarządowych oraz wszystkich zaangażowanych lub zainteresowanych opieką paliatywną i hospicyjną.

Udziału w Konferencji wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie http://www.paliatywna.uj.edu.pl/

Uczestnicy Konferencji otrzymają dyplomy uczestnictwa, a dla lekarzy zostanie przyznanych 6 punktów edukacyjnych.

Celem III edycji Konferencji jest zwrócenie uwagi jej uczestników – studentów, pracowników i wolontariuszy zespołów paliatywnych i hospicjów, jak i innych ośrodków opiekujących się chorymi na rolę odpowiedniej komunikacji z chorym oraz z jego rodziną, w tym na umiejętność prowadzenia trudnych rozmów o nieuleczalnej chorobie i śmierci. Intencją jest również przekazanie wiedzy na temat medycznych, filozoficznych, psychologicznych i humanistycznych aspektów rozmów i szeroko pojętej komunikacji u kresu życia, w obliczu śmierci i umierania oraz popularyzacja medycyny paliatywnej, opieki hospicyjnej i wolontariatu, a przy tym przypomnienie jak ważną rolę te elementy odgrywają w codziennej opiece nad terminalnie chorymi i w naszym życiu.

Program konferencji znajduje się w zaproszeniu