III termin zaliczenia przedmiotu Zarządzanie jakością prowadzonego przez dr inż. Annę K. Nowak odbędzie się 13 marca 2018 r.

Rezerwacja sali, a tym samym wyznaczenie godziny zaliczenia, została powierzona grupie 21N1, zatem proszę o kontakt w tej sprawie z jej przedstawicielami.
Do zaliczenia mogą przystąpić tylko osoby do tego uprawnione (tzn. osoby, które zostały wpisane na kolejny semestr z długiem kredytowym).
Zasady zaliczenia nie ulegają zmianie.