W dniu 4 października 2017 r. o godz. 10:00 w „Działowni” odbędzie się uroczysta Inauguracja WIiTCh roku akad. 2017/18.
W tym dniu ogłoszone zostały godziny dziekańskie (cały dzień).

W dniu 3 października 2017 r. o godz. 10:30 w „Działowni” odbędzie się uroczysta Inauguracja Uczelniana roku akad. 2017/18.
W tym dniu ogłoszone zostały godziny rektorskie (cały dzień).

Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych w roku akad. 2017/18 rozpoczynają się następująco:
–  I rok studiów od 5 października 2017 r.
–  pozostałe lata studiów od 2 października 2017 r.