W dniu 2 października 2018 r. o godz. 11:30 w „Działowni” odbędzie się uroczysta Inauguracja WIiTCh roku akad. 2018/19.

W dniach:  1 – 2  października 2018 r.  zostają ogłoszone godziny dziekańskie (cały dzień).

Zajęcia dydaktyczne dla wszystkich lat studiów stacjonarnych w roku akad. 2018/19 rozpoczynają się od 4 października 2018 r.

W dniu 3 października 2018r. o godz. 10:30 w „Działowni” odbędzie się uroczysta Inauguracja Uczelniana roku akad. 2018/19.
W tym dniu ogłoszone zostały godziny rektorskie (cały dzień).