Dodany przez
w kategorii: Studenci

Studenci I roku chcący uczęszczać na lektorat z j. angielskiego proszeni są o obowiązkowe stawienie się na test kwalifikujący do grup lektoratowych  poziomB2/C1) w tygodniu 10.X. – 14.X.2016 r. według harmonogramu dla konkretnej grupy dziekańskiej na poziomie B2, np. grupa 10T1 przychodzi w środę o 9:15 do Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. 10.X.2016 r. (poniedziałek) nie ma zatem jeszcze zajęć oznaczonych na planie jako ‘j. angielski C1’ – zajęcia grupy o tym poziomie rozpoczną się 17.X.2016 r.

Lektorzy SPNJO PK