Dodany przez
w kategorii: Studenci

Dnia 16.10.2018 o godzinie 16 (p. 432c) odbędą się zaliczenia z przedmiotów „zagrożenia ekologiczne, BHP i ergonomia” oraz „Bezpieczeństwo techniczne” dla wszystkich specjalności.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie warunkowego wpisu na III semestr, potwierdzone przez Prodziekana ds. Studenckich, dr inż. Piotra Suryło.