INAUGURACJA  UCZELNIANA  – 3 października 2016 r. o godz. 10:30 w „Działowni”

INAUGURACJA  WYDZIAŁOWA  – 6 października 2016 r. o godz. 10:00 w „Działowni”

Informujemy, że w tych terminach ogłoszone zostają godziny rektorskie i dziekańskie.