Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Pracownicy

W związku z powtarzającymi się pytaniami ws. Zarządzenia Rektora PK nr 5 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej informujemy że Dział Informatyzacji PK na swojej stronie udostępnił szczegółową instrukcję jak pobrać, zainstalować i skorzystać z certyfikatu dla poczty e-mail o którym mowa w paragrafie 5 w/w Zarządzenia. Sposób postępowania w instrukcji jest taki sam dla wszystkich kont mailowych w domenie .pk, a zatem sposób postępowania dla uzyskania i zainstalowania certyfikatu będzie taki sam zarówno dla osób posiadających konto pocztowe na głównym serwerze PK (riad), jak i dla osób posiadających konto pocztowe na Wydziałowym serwerze pocztowym (indy). Zwracamy jednak uwagę że zamieszczona tam instrukcja obejmuje jedynie popularne klienty pocztowe – Mozilla Thunderbird oraz Microsoft Outlook. Instrukcji dla webowego klienta pocztowego DI PK jak dotąd nie udostępnił.

Instrukcja dla MS Outlook 2016
Instrukcja dla Mozilla Thunderbird

Jeżeli nie wiesz jak poprawnie skonfigurować program pocztowy, zapoznaj się z tą stroną.