Poniżej przedstawiam termin egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych

II stopnia, specjalność APIS – 26.09.2016, specjalność TP –  30.09.2016,

specjalność LTO – 27.09.2016, specjalność TSiGO – 27.09.2016, specjalność  IPT i IPT w języku ang. – 27.09.2016,  specjalność  CTK – 28.09.2016, specjalność TRiG – 28.09.2016