Poniżej przedstawiam termin egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnychniestacjonarnych I  oraz II stopnia:

TSiGO – 17.10.2016

Biotechnologia – 18.10.2016,

IPT I stopień – 19.10.2016,

APIS – 19.10.2016,

TP- 21.10.2016,

CTK- 21.10.2016,

Nanotechnologie – 21.10.2016,

IPT  II stopień – 21.10.2016,