Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia

specjalność LTO – 30-31.01.2017,

specjalność  TP – 01-02.02.2017,

specjalność KTOiPR – 03.02.2017,

specjalność TSiGO – 03.02.2017,

specjalność  APIS – 01-02.02.2017,

specjalność CTK –  31.01.2017,

specjalność IPT i IOZE – 02-03.02.2017,

Biotechnologia – 30-31.01.2017,

NN – 31.01.2017 oraz 03.02.2017 ,

Chemia budowlana – 01.02.2017.