Egzamin dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia , specjalności IPT odbędzie się w dniu 05.07.2016r.

Egzamin dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia , specjalności IPT w j.ang. odbędzie się w dniu 06.07.2016r.

Termin składania prac do dnia 29.06.2016r.