Dodany przez
w kategorii: Studenci

Informujemy że ostateczny termin dostarczenia do Dziekanatu dyplomów ukończenia studiów I stopnia to 19.05.2016 r. (czwartek). Informacja dotyczy studentów studiów stacjonarnych II stopnia.