Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Studenci

Szanowni Państwo,
Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na tegoroczną Uczelnianą Sesję Studenckich Kół Naukowych WIiTCh, która odbędzie się w dniu 28.05.2019 (wtorek) o godz. 9:00. Wzorem lat ubiegłych planowana jest sesja anglojęzyczna (doktoranci tylko w tej sesji mogą prezentować swoje badania) oraz sesje polskojęzyczne, których ilość uzależniona będzie od liczby zgłoszeń (najprawdopodobniej będą dwie).

Bardzo proszę o przygotowanie jednostronicowych abstraktów (w języku angielskim) według załączonego szablonu (wytyczne_abstrakt.doc) i przesłanie do Opiekunów Sekcji w Państwa jednostkach oraz na adres knchemiapk@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2019 włącznie.

OPIEKUNÓW SEKCJI bardzo proszę o przygotowanie zbiorczych zestawień zgłoszeń w Państwa Sekcjach według załączonego pliku (karta zgłoszeń_USSKN.xlsx) i przesłanie razem z abstraktami na powyższy adres e-mail również w terminie do 13.05.2019 włącznie.

Czas przewidziany na jedną prezentację wynosi 10 MIN i obejmuje przedstawienie badań oraz dyskusję z komisją.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 25.06.2019 (wtorek) o godz. 11:00 w sali Kotłownia.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość wcześniejszego wydania zaświadczenia potwierdzającego udział w USSKN WIiTCh 2019, stanowiącego podstawę wpisu do suplementu. Bardzo proszę o indywidualne zgłaszanie takiej potrzeby drogą mailową.

W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Marek Piątkowski
Organizator USSKN WIiTCh 2019

Zasady nagradzania prac prezentowanych na sesji kół naukowych
Najlepsze referaty, zaprezentowane podczas sesji SKN, mogą zająć miejsca od I do III, w przypadku, gdy ilość prezentowanych prac nie przekracza 15, przyznaje się po jednym miejscu w każdej kategorii, natomiast powyżej 15 referatów maksymalnie: jedno I miejsce, dwa II miejsca, trzy III miejsca.

Proponuje się również następujące maksymalne kwoty za zajęcie poszczególnych miejsc:
I miejsce    – 200 zł
II miejsce    – 120 zł
III miejsce    – 70 zł.

W przypadku, gdy nagrodzoną pracę firmuje kilku autorów, kwoty powyższe mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż 30% w przypadku dwóch współautorów, 50% w przypadku trzech współautorów, 70% w przypadku czterech. Maksymalne zwiększenie kwoty, przewidzianej na nagrody, nie może przekroczyć 100%, niezależnie od liczby autorów pracy.

Uczestnicy, których prace nie zostaną nagrodzone, otrzymują dyplom, informujący o uczestnictwie w sesji i stanowiący jednocześnie podstawę wpisu do suplementu.

Nagroda FWMT
Fundacja Wspierania Młodych Talentów w roku akademickim 2018/2019 przyzna nagrody, połączone z gratyfikacją finansową, wybranym przez Zarząd Fundacji studentom spośród laureatów Wydziałowych Sesji Kół Naukowych, które odbędą się w okresie marzec-czerwiec 2019 r. Listy gratulacyjne tym laureatom zostaną wręczone przez Prezesa Zarządu Fundacji na uroczystości ogłoszenia wyników sesji kół naukowych w Politechnice Krakowskiej.

Załączniki:

1. Abstrakt – wytyczne

2. Karta zgłoszeń USSKN